Çevre Politikamız

Ordu Tekstil olarak, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre koruması konusunda derin bir taahhüdümüz bulunmaktadır. Tekstil üretimi ve işleme süreçlerimizde çevresel etkilerimizi azaltmak, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürekli çaba gösteriyoruz.

Politikamız, aşağıdaki temel ilkeler üzerine kuruludur:

  • Çevresel Uyum: Tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına ve standartlarına sıkı sıkıya uymak.
  • Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı: Su, enerji ve ham maddelerin kullanımında verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak.
  • Atık Yönetimi: Atık üretimini azaltmak, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yöntemlerini teşvik etmek.
  • Çevresel Bilinç ve Eğitim: Çalışanlarımızı çevre koruma konusunda eğitmek ve bu bilinci tüm iş süreçlerimize entegre etmek.
  • Enerji Verimliliği: Enerji tüketimini azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak.
  • Karbon Ayak İzini Azaltma: Operasyonlarımızda karbon emisyonlarını azaltmak için sürekli çözümler geliştirmek.
  • Yeşil Teknolojiler: Çevreye duyarlı teknolojileri ve süreçleri benimsemek ve uygulamak.
  • Sürekli İyileştirme ve İnovasyon: Çevre yönetim sistemlerimizi ve süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek.

Ordu Tekstil olarak, çevre koruma konusundaki taahhütlerimizi ciddiyetle ele almakta ve bu politikaları iş stratejimizin temel bir parçası olarak görmekteyiz.

 

Yönetim Kurulu Başkanı